Uddrag af oversættelser. Excerpts from my Translations.

Link

Learn Danish
Lær danskD. Defoe

Sci-Fi i Børnelit.

T. PierceTil voksne

Vold og Hærg i Sci-Fi


Forsiden
Front page


Originalsprog / Original language Oversat til / Translated text

Out of Night.   John W.  Campbel


  The Sarn Mother looked down on Grayth with unblinking, golden eyes. "You administer the laws under the Sarn," she clicked waspishly. "The Sarn make the laws. Men obey them. That was settled once and for all time four thousand years ago. The Sarn Mother has determined that this thing is the way of progress that is most desirable. It is clear?"
  Grayth looked up at her, his slow-moving eyes following from the toe pads, up the strange, rope-flexible legs, up the rounded, golden body to the four twined arms, his lips silent. His steel-gray eyes alone conveyed his thought complete. The Sarn Mother, on her inlaid throne of State, clicked softly in annoyance.
  "Aye, different races we are; the Sarn are the ruling race. The Sarn Mother will be obeyed by the slaves of her peole no less than by her people. For many centuries the crazy patchwork has persisted - that the men have had fredoms the masters have denied themselves. Hencefort men shall be ruled as the Sarn. The Sarn have been just masters; this is no more than justice. But be warned, you will see that this thing is administered at once - or the Sarn will administer it themselves."
  Grayth spoke for the first time, his voice deep and powerful. "Four thousand years ago your people came to earth and conquered our people, enslaved them, destroyed all our leaders, setting up a rabble of unintelligent slaves. Since your atomic energy, your synthetic foods, your automatic production machinery, and the enormous decrease in human population you had brought about made more of goods for each man, it worked no great hardship.
  Before ever the Sarn came to this world your race was ruled by a matriarchy, as it is today, and must always be. To your people it is natural, for among you the females born in a generation outnumber the males five to one."

Ud af natten.   John W.  Campbell


  Sarnmoderen så ned på Grayth med ublinkende gyldne øjne. "Du administrerer lovene under Sarn," klikkede hun surt. "Sarnerne laver lovene, mennesket adlyder dem. Det blev afgjort en gang for alle, for firetusind år siden. Sarnmoderen har besluttet at denne ting er en del af fremskridtet, som er yderst ønskværdigt. Er det forstået?"
  Grayth så op på hende, hans øjne gled langsomt fra tåpuderne op ad de mærkelige ben, der var fleksible som reb, op over den runde gyldne krop til de fire snoede arme, der kom ikke en lyd over hans læber. Hans stålgrå øjne var det eneste, der afslørede hans tankegang. Sarnmoderen, på sin besmykkede trone, klikkede lavt af irritation.
  "Jo, forskellige racer, det er vi; sarnerne er den herskende race. Sarnmoderen bliver adlydt af hendes folks slaver, ikke mindre end hun bliver adlydt af sit eget folk. I mange århundreder har det skøre quiltede system virket - at mennesket havde friheder som herskerne ikke har undet sig selv. Herefter skal mennesket blive regeret som sarner. Sarnerne har været retfærdige herrer; det er intet mindre end retfærdigt. Men vær advaret, du skal se til, at dette bliver administreret med det samme - ellers vil sarnerne sørge for det."
  Grayth talte for første gang, hans stemme dyb og kraftfuld. "Det er firetusind år siden, dit folk erobrede Jorden og slavebandt vort folk, ødelagde alle vore ledere, og etablerede et system af uintelligente slaver. Jeres atomenergi, jeres syntetiske mad, jeres automatiske produktionsmaskiner, og det enorme fald i den menneskelige befolkning, som I stod for, har skabt flere materielle goder pr. mand, så det bevirkede ikke store trængsler.
  Selv før sarnerne kom til denne verden, blev din race regeret matriarkalsk, ligesom den er i dag, og som den altid skal være. Det er naturligt for dit folk, for hos jer, bliver der født fem gange så mange kvinder i en generation, som mænd."
INFO:
The short story first appeared in 1937
It can be found in: The best of John W Campbell Jr.
ISBN:(no ISBN, The book is from 1976)
Buy the book here
INFO:
Novellen er at finde i antologien:
Det kom fra en anden verden
(Science Fiction Cirklen 2011)
ISBN:978-87-90592-50-9
Køb bogen her

When The Music's Over.   A.  Silvestri (show text)When The Music's Over.   A.  Silvestri
I overfladen.  Sara Tanderup (show text)In the Surface.  Sara TanderupRunner of Pern.  Anne McCaffrey (show text)Løber af Pern.  Anne McCaffreyThe Mandalay Cure. Anne McCaffrey (show text)Mandalay Kuren. Anne McCaffrey


Thume Translations, Kingosvej 27, 9760 Vrå. CVR: 33795610
Lea Thume: Mobil + 45 21 30 44 21 E-mail lea@thume.dk